HOME

ROMEINEN

EETGEWOONTEN

TAFELMANIEREN

MENU

KEUKEN

KOK

SMAAK

APICIUS

RECEPTEN

OVER MIJ

ARCHIEF

LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Romeinen waren een volk, dat in de gechiedenis bestaan heeft van 753 v.C tot 476 n.C, van de stichting van de stad Rome aan de Tiber in Italië tot aan de val van het Romeinse keizerrijk, dat het hele Middellandse zeegebied omvatte. Als ik het hier over de Romeinen en hun eetcultuur ga hebben, dan moet ik mij evenwel zeer drastisch beperken. Dat heeft vooral te maken met de beperktheid van de informatiebronnen over mijn onderwerp.
Vrijwel alles wat wij weten over de Romeinenen en hun eetgewoonten, moeten wij bij elkaar zoeken uit de geschriften van een kleine groep welgestelde, mannelijke, vrije burgers. Over wat en hoe vrouwen en kinderen aten is maar heel weinig bekend. Berichten over maaltijden van slaven, soldaten, ambachtslieden en kleine boeren zijn al even schaars.
Ook in de tijd zijn we beperkt: over de eerste zes eeuwen van de Romeinse geschiedenis weten wij alleen wat men rond het begin van onze jaartelling zelf aan nostalgisch getinte vooroordelen koesterde. In de latere keizertijd verstommen de stemmen alweer, zodat mijn aandachtsgebied beperkt blijft tot de eerste twee eeuwen vóór en ná Christus.
Wat ruimte betreft daarentegen mogen we -juist in die tijd- de hele mediterrane wereld als Romeins beschouwen.

 
 

© www.apiciana.nl