CAREUM

Karwij - Carum carvi

Van karwij (ook kummel genaamd) gebruikten de Romeinen, net als wij, de aromatische zaden. Volgens Plinius heeft het zijn naam te danken aan het land van oorsprong, vanwaar het ook in zijn tijd nog geïmporteerd werd: Carië, in het zuidwesten van Klein-Azië, en is het vooral een keukenkruid. Dat klopt, want het komt in veel recepten uit De re coquinaria voor.